Sign up now and be the first to know when we go live:

Thanks for submitting!

 

Mobbing Assistant ma za zadanie być częścią przedsiębiorstwa lub kancelarii. Jego działanie ma wspierać dział kadr. Poprzez prostą sekwencję pytań pomaga ustalić czy doszło do mobbingu. Jego celem nie jest odpowiadanie wprost czy takie zjawisko miało miejsce. Poprzez zbieranie danych z zaznaczania konkretnych odpowiedzi, można prowadzić rejestr, który będzie informował, czy użytkownicy korzystający z tego chatbota są w grupie narażonej na występowanie tego zjawiska. Pozwoli to na prowadzenie lepszej polityki anty-mobbingowej w przedsiębiorstwie.